Ноты для баяна - Белорусские народные песни

Ноты для баяна

Народная музыка

Белорусские песни (ноты для фортепиано)

Ноты для баяна, аккордеона, гармони

 

Белорусские мелодии - ноты
Педагогический репертуар
БЕЛОРУССКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ

Обработка для баяна и дуэта баянов
Владимира Федоровича Савицкого
«Музыка», 1991г.
номер 3705

содержание:

 

Ноты белорусских мелодий Скачать ноты

 

Скачать ноты для баяна
Педагогический репертуар
Белорусские народные песни и танцы

Обработка для баяна и дуэта баянов В. Савицкого
«Музыка», 1984г.
номер 2942

Содержание:

 

Ноты для двух баянов Скачать ноты

 

Танцы Белоруссии - баян
Белорусские народные танцы
для баяна
составил И.Ильин
«Государственное музыкальное издательство», 1953г.
номер 23656

содержание:

 

Баянные переложения белорусских танцев Скачать ноты

 

Сборник мелодий Республики Беларусь
Беларускiя мелодыi
зборнiк п'ес для баяна
Апрацоука В.Багатава
ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР, МІНСК,  1960г.

содержание:

 

Ладкі-ладушкі
Крутое калясо
Пайшла Улляна
Вясна прыйшла
Як пойдзем мы, дзеўкі
Чырвоная калініца.
Бярозка мая кудравістая
Ой ты дуб, дубіна
Трэба знаці
Падушачка
Ва садочку, ва зялёным
Не йдзі мастом, бярэзінкаю.
Ды ляцела сойка
Застучала мая дубінка
Як на гары каліна
Камар лазню тапіў
Як у полІ буен вецер вее
А дзе быў дзядулька мой
Таўкачыкі
Кукавала ды куколечка
Добры вечар, гаспадынька мая
Чыя ж то пшаніца
Цераз лясочак
Танец,
Полька
Галубец
Вой, я хаджу, пахаджаю
Што ў полі далёка
Шызенькі галубчык
Вечарком за рэчкаю
Ой, прала б я кудзельку
Шостак

Народные мелодии Беларусии для баяна Скачать ноты

 

Беларускія народныя мелодыі
В.Куницкий, М.Солопов
Песы для баяна

"Беларусь",  1963г.

змест:

 

Дзяржаўны гімн Беларускай ССР

I КЛАС
Пайшоў Ясь
Верабейчык
Уцякай, Мароз-дзядуля
Мяцеліца
Козлік
Ой, ляцелі гусі з броду
Ды я жала да вечара.

II КЛАС
Вечарком за рэчкаю
Сваток
Як крыніца цячэ

ІІІКЛАС
Ідуць дзяўчаты ў поле
Беларусь-Радзіма
Ой, Нёман, бацька мой Нбман.
Беларуская полька
Што за месяц
Сядзіць камар на дубочку.
Хлопец пашаньку пахае
На забор сасна пахілілася

IV КЛАС
Бульба
Ой ты, поле маё
Полька
А ў чыстым полі каліна стаіць
Ой, ляцелі гусі
Саўка ды Грышка ладзілі дуду.
Ды ляцела сойка

V КЛАС
Кума мая, кумачка.
Козачка
А пайшоў Апанас
А ў полі вярба
У чыстым полі, у полі пад ракітай
Ці ўсе лугі пакошаны

зборнік п'ес pdf Скачать ноты