Ноты - Популярное танго, вальсы для баяна

Вальс, танго, фокстрот

нотные издания, сборники, ноты в pdf

 

 

Популярные танго тридцатых годов
Шесть пьес для аккордеона
Танго
составитель В.В.Лауцис

содержание:

 

Издание осуществлено за счет средств составителя
 
1. ПУСТЬ ДНИ ПРОХОДЯТ. Муз. Б. Терентьева
2. ТАЙНА. Муз. В. Сидорова. Обработка О. Агафонова
3. МНЕ БЕСКОНЕЧНО ЖАЛЬ. Муз. А. Цфасмана. Обр. В. Петренко
4. В ПАРКЕ ЧАИР. Муз. К. Листова
5. АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО. Муз. А. Виллолдо
6. НАД ЗАЛИВОМ. Муз. Триллинга. Обр. Б. Фиготина

Танго 30-х годов Скачать ноты

 

Ноты к популярным танго
Популярное танго
для баяна
выпуск 1
составитель А. Тихончук
"Музична Украiна", 1981г.

содержание:

 

ЗМІСТ
1. І. Дунаєвський. «Как много девушек хороших»
2. А. Бабаджанян. Золоте танго
3. М. Блантер. Спайя
4. Е. Колмановський. Моя таємниця
5. О. Сандлер. Квітка акації. Перекладення А. Сергієнка
6. О. Фельцман. Морське танго
7. В. Філіпенко. Не йди, любов
8. А. Тихончук. Танго
9. В. Ільїн. Танго-романс
10. Херардо М. Родрігес. Кумпарсіта. Обробка В. Одинцова
11. С. Ірадьєр. Голубка. Перекладення В. Одинцова
12. Бризки шампанського. Обробка А. Сергієнка
13. X. Анкерман. Квітка понад річкою Юмурі
14. А, Віллольдо. Аргентінське танго
15. К. Брюн. Паризьке танго

№№ 1—4, 6, 7, 9, 13—15 — перекладення А. Тихончука

СОДЕРЖАНИЕ
1. И. Дунаевский. Как много девушек хороших
2. А. Бабаджанян. Золотое танго
3. М. Блантер. Спайя
4. Э. Колмановский. Моя тайна
5. О. Сандлер. Цветок акации. Переложение А. Сергиенко
6. О. Фельцман. Морское танго
7. В. Филиппенко. Не уходи, любовь
8. А. Тихончук. Танго
9. В. Ильин. Танго-романс
10. Херардо М. Родригес. Кумпарсита. Обработка В. Одинцова
11. С. Ирадьер. Голубка. Переложение В. Одинцова
12. Брызги шампанского. Обработка А. Сергиенко
13. X. Анкерман. Цветок над рекой Юмури
14. А. Виллольдо. Аргентинское танго
15. К. Брюн. Парижское танго

№№ 1—4, 6, 7, 9, 13—15 — переложение А. Тихончука

Ноти популярнi танго Скачать ноты

Спасибо Борису Зайцеву за предоставленный сборник!

 

Скачать ноты
Популярнi танго
для баяна
выпуск 2
составитель А. Тихончук
"Музична Украiна", 1985г.
(pdf, 3.43 Мб)

содержание:

 

ЗМІСТ
1. О. Цфасман. Танго («Мне бесконечно жаль»)
2. А. Лєпін. Візьми гітару,
3. К. Лістов. Якщо любиш — знайди.
4. Н. Богословський. Темно вночі
5. М. Табачников. Давай закурим
6. Б. Терентьсв. Хай дні минають
7. Є. Мартинов. Почни спочатку
8. В. Мігуля. Танго («А мне не надо.»)
9. В. Сидоров. Таємниця
10. Л. Таутс. Аргентинське танго
11. В, ЛкЬдвиковський. Під небо півдня.
12. К. Мясков. Танго
13. В. Філіпенко. Слова кохання
14. В. Тилик. Танго юності
15. В. Власов. «У старому шиночку».
16. Я. Гаде. Танго
17. Д. Альфано. Мучачо

№ 13, 16, 17 — обробка А. Тихончука
№ 4, 7, 8 — перекладення В. Одинцова
№ 1—3, 5, 6, 9, 11, 14 — перекладення А. Тихончука

СОДЕРЖАНИЕ
1. А. Цфасман. Танго («Мне бесконечно жаль»)
2. А. Лепин. Возьми гитару
3. К. Листов. Если любишь — найди.
4. Н. Богословский. Темная ночь
5. М. Табачников. Давай закурим
6. Б. Терентьев. Пусть дни проходят,
7. Е. Мартынов. Начни сначала.
8. В. Мигуля. Танго («А мне не надо.»)
9. В. Сидоров. Тайна
10. Л. Таутс. Аргентинское танго.
11. В. Людвиковский. Под южным небом.
12. К. Мясков. Танго
13. В. Филиппенко. Слова любви
14. В. Тылик. Танго юности
15. В. Власов. «В старом кабачке»
16. Я. Гаде. Танго
17. Д. Альфано. Мучачо

№ 13, 16, 17 — обработка А. Тихончука № 4, 7, 8 — переложение В. Одинцова
№ 1—3, 5, 6, 9, 11, 14 — переложение А. Тихончука

Сборник нот Скачать ноты

Спасибо Борису Зайцеву за сборник!

 

Ноты для баяна
Популярное выльсы
в переложении для готово-выборного баяна
составитель А. Тихончук
"Музична Украiна", 1979г.
(pdf, 3.49 Мб)

 

ЗМІСТ
А. Джойс. Осінній сон. Перекладення С. Чапкія.
Д. Дрейзен. Берізка. Перекладення С. Чапкія
І. Дунаєвський. Місячний вальс. Перекладення А. Тихончука
А. Хачатурян. Вальс. Перекладення С. Чапкія
К. Домінчен. Ліричний вальс. Перекладення А. Тихончука
Е. Колмановський. Вальс про вальс. Перекладення Л. Вільчик
А. Петров. Вальс. Перекладення А. Тихончука

СОДЕРЖАНИЕ
А. Джойс. Осенний сон. Переложение С. Чапкия
Д. Дрейзен. Березка. Переложение С. Чапкия
И. Дунаевский. Лунный вальс. Переложение А. Тихончука
А. Xачатурян. Вальс. Переложение С. Чапкия
К. Доминчен. Лирический вальс. Переложение А. Тихончука
Э. Колмановский. Вальс о вальсе. Переложение Л. Вильчик
А. Петров. Вальс. Переложение А. Тихончука

в перекладеннi для готово-виборного баяна Скачать ноты

 

Ноти танго _ Баянистам мелодии танго
Старовиннi танго
для баяна або акордеона
упорядкував та переклав Б.Клур
"Музична Україна", 1971г., 1968г.

змiст:

 

БРИЗКИ ШАМПАНСЬКОГО / БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО
НЕ ЙДИ / НЕ УХОДИ
НЕ ЗАЛИШАЙ МЕНЕ / НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ
НА МАСКАРАДІ / НА МАСКАРАДЕ
ОЧІ ЧОРНІ / ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА
БУКЕТ ТРОЯНД / БУКЕТ РОЗ
АЛЬТАНКА / БЕСЕДКА М. Блантер
РОЗЛУКА / РАССТАВАНИЕ
ДИМОК ВІД ЦИГАРКИ / ДЫМОК ОТ ПАПИРОСЫ
ЖАЛЮЗІ / ЖАЛЮЗИ
СПИ, МОЄ БІДНЕ СЕРЦЕ / СПИ, МОЕ БЕДНОЕ СЕРДЦЕ
НІМЕ ПОБАЧЕННЯ / НЕМОЕ СВИДАНИЕ
УНОЧІ / НОЧЬЮ
ТАНГО / ТАНГО
КУМПАРСІТА / КУМПАРСИТА
ТАНГОЛІТА / ТАНГОЛИТА
ТАНГО / ТАНГО з кінофільму «Петер» из кинофильма «Петер» А. Бродський / А. Бродский
ГОЛУБКА / ГОЛУБКА
ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ / ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ
МІСЯЧНА РАПСОДІЯ / ЛУННАЯ РАПСОДИЯ
ЯКЩО КОХАЄШ, ЗНАЙДИ / ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, НАЙДИ
МІСЯЧНИЙ ВЕЧІР / ЛУННЫЙ ВЕЧЕР (Аргентінське танго) (Аргентинское танго)
ТАНГО ТРОЯНД / ТАНГО РОЗ
ТВОЯ ПІСНЯ ЧАРУЄ / ТВОЯ ПЕСНЯ ЧАРУЕТ
ДОЩ ІДЕ / ДОЖДЬ ИДЕТ
ОРХІДЕЇ / ОРХИДЕИ
+ Дождь идет

Ноты таго для баяна или аккордеона скачать ноты

Спасибо Борису Зайцеву за сборник!